ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Nowy rozdział działalności Oddziału ZKP w Lipnicy od września 1998 r.

Minęło 15 lat od czasu powołania samodzielnego oddziału ZKP w Lipnicy. Przez cały ten okres prezesowała dzielnie Władysława Spiczak Brzezińska. Siły i wiek jednak się wyczerpują. 9 września 1998 r. odbyło się w Domu Strażaka w Lipnicy zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym powołano nowy zarząd. Ponieważ nie było zgody na przyjęcie funkcji prezesa żadnego z kandydatów, wyznaczono następne posiedzenie zarządu w dniu 15 października, na którym zarząd miał się ukonstytuować. Na prezesa wybrano Andrzeja Lemańczyka – nauczyciela szkoły w Brzeźnie Szlacheckim, zastępcą prezesa, z tytułem prezesa honorowego, została Władysława Spiczak Brzezińska, skarbnikiem Agnieszka Cyra (emerytowana nauczycielka ze szkoły w Lipnicy), sekretarzem Danuta Pych Lipińska (emerytowana nauczycielka ze szkoły w Borowym Młynie), członkami: Anna Stoltman i Ilza Pasieka (członkinie zespołu „Gochy”).

Po wyborach pierwszym wspólnym spotkaniem był „opłatek” oddziałowy w dniu 23 stycznia 1999 r. Na tym spotkaniu uporządkowano niektóre zaległe sprawy. Nadto postanowiono zacieśnić współpracę z sąsiednimi oddziałami, głównie w Człuchowie i Bytowie. Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnej atmosferze, ze śpiewami kolęd, poczęstunkiem i krótką potańcówką przy wtórze kapeli zespołu „Gochy”. Poczęstunek przygotowały członkinie zespołu „Gochy”.

Kolejne teksty kaszubskie to opisy wydarzeń na Gochach, spisane przez autora tej pracy, umieszczone po korektach redaktorskich na łamach czasopisma „Pomerania”.

Wersja do druku