ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Kaszëbskô niedzela w Brzéznie Szlachecczim

9 maja latos, 1999 rokù, na Gochach, w szkòle w Brzéznie Szlachecczim òdbéł sã ju VII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Uczniów Szkół Gminy Lipnica. Tim razã wëstąpiło jaż 66 dzecy, co bëło nôwikszą lëczbą z wszëtczëch sidme Przeglądów. Do Brzézna przëjachëlë sã prezentowac ùczniowie z Zôpcenia, Lëpinc, Bòrowigò Młëna.

Na pòczątk wszëtczéch zebrónëch przëwitôł direktor szkòłë Piotr Brachfogiel. Wszëtcë stojąc òdspiewalë himn kaszëbsczi. Pòtémù direktor przëbôcził zeszłi lata, jak sã twòrził na pòczątku Przegląd, dzãkòwôł szkólnim ze szkòłë w Brzéznie Szlachecczim za zaangażowanié w ta tak baro wôżną sprawã dlô najigò rejonu. Kùńcząc swòjé przemówienié direktor przekôzôł głos szkólnimù z Brzézna, prezesowi partu Zrzeszeni Kaszëbskò-Pòmòrsczigò w Lëpincach, Andrzejowi Lemańczikòwi. Tén przemówił do zebranëch dzecy, zaproszonëch gòscy i lëdzi pò kaszëbskù. Prowadzył téż całi Przegląd.

Na samim pòczątkù dałë przedstawieni dzecë V klasë z Brzézna. Òdegrałë sztukã „Nawróceni króla Tirana”, wedle pòwiôstczi Frãca Sãdzecczigò. Ùczniowie przërëchtowëlë jã ze swòim wichòwawcą Andrzejem Lemańczikiem. Pò nich wëstąpiłë dzecë drëdżich szkół. Zôpcéńszci dzecë przëgòtowałë wierzte i gôdczi. A nôuk jima dôwała szkólnu Krystyna Rachwał. „Małé Gochë” z Lëpinc, jak co rokù w swòim programie miałë wiązankã kaszëbsczich tuńców. Do tóńca jima przegriwôł na akordionie Piotr Prądzińsczi, a ùczi je szkólnô Danuta Depka Prondzińskô. Z Bòrowigò dzecë piãkno spiéwałë kaszëbsczé piesnié, miałë téż czile gôdków i wierztów. Tu kaszëbiznã prowadzy szkólnô Danuta Pych Lëpińskô, a przëgriwôł jima akordionista Jerzy Reszka. Na zakùńczenié Przeglądu wëstąpilë gòspòdôrze. Mielë czile piesni kaszëbsczich i gôdków. Dzecóm z Brzézna przëgriwają: na skrzëpkach Piotr Brachfogiel, a na akordionie Andrzej Lemańczik.
Kòżdi wëstãpùjącô dostôł pamiątkã, dostëlë je téż òpiekùnowie dzecy. Pò wëstãpach bôł kaszëbsczi młodzowi kùch i kawa abò arbata.

Na wieczór òrganizatorzë mielë jeż jedną atrakcjã dlô starszich. W miejscowi Karczmie „Kuźnia” bëła lëdowô zabawa, na chtërnij przëgriwała kapela kaszëbskù z Jasenia. Wszëstkò sã skùńczało pózno w nocë.

Na VII Przegląd nie zabrakło sponsorów. Bëlë to: Komitet Rodzicelsczi przë szkòle w Brzéznie Szlachecczim, part Zrzeszeni Kaszëbskò-Pòmòrsczigò z Lëpinc, Nadleśnictwò z Òsusznicë, Bank Spółdzielczy z Bëtowa, Stacja Benzinowô z Lëpinc, Piekarnia z Lëpinc, Marian Zmuda Trzebiatowsczi z Mielonka, Ksążnica „Conrad” z Bëtowa i Karczma „Kuźnia” z Brzézna.

Wersja do druku