ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Józef Gierszewski

Józef Gierszewski urodził się 5 grudnia 1900 roku w Prądzonie a ściślej na jej wybudowaniu zwanym Trzebielsk.

Po ukończeniu w 1925 roku Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie, nauczał w szkołach powszechnych w Wojsku, Przymuszewie, Czarnowie i Brusach. Swoje zainteresowanie regionem zawarł w opracowaniu Rys historyczny parafji borzyszkowskiej z 1928 roku. Po ukończeniu w 1930 roku Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Krakowie nauczał w Kowalewie Pomorskim i w Chełmży. W okresach letnich brał udział w szkoleniach wojskowych, w wyniku czego w 1931 roku został mianowany podporucznikiem, a w 1935 roku porucznikiem rezerwy. Pozwalało to mu pełnić obowiązki instruktora przysposobienia wojskowego. Jako oficer biorący udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, po ucieczce z niewoli niemieckiej, schronił się w powiecie chojnickim organizując ruch partyzancki. Z czasem dołączył do Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.

Pełnił w niej funkcję członka Rady Naczelnej, oraz komendanta III Okręgu, zaś w końcu 1942 roku został mianowany naczelnym komendantem. 17 lutego 1943 roku został zdymisjonowany przez zastępcę prezesa Rady Naczelnej J. Dambka, a następnie 8 lipca skrytobójczo zamordowany w dotąd niewyjaśnionych okolicznościach. Pośmiertnie zrehabilitowany został uroczyście pochowany 19 marca 1960 roku w Borzyszkowach.

Wersja do druku