ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Ostatnie 18 lat XX wieku na Gochach - z dojrzałością w nowy XXI wiek.

Już w okresie przed pierwszą wojną światową zainteresowanie sprawami kaszubskimi było wśród Kaszubów na Gochach oczywiste; czuli się Polakami i marzyli o Polsce. W okresie międzywojennym 1920-1939 r. na naszym terenie rozwijało się prężne życie kulturalne, powstały organizacje: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kółko Rolnicze, Sokół, Harcerstwo i inne. Głównymi założycielami tych organizacji byli duchowni. Zawsze podkreślali przynależność Gochów do Kaszub.

Po drugiej wojnie światowej w lutym 1957 r. w Lipnicy i Brzeźnie Szlacheckim założono Zrzeszenie Kaszubskie. Głównymi organizatorami byli: w Lipnicy świętej pamięci Bolesław Machut (kierownik szkoły) i Józef Bruski (lekarz); w Brzeźnie Szlacheckim świętej pamięci Kazimierz Tomala (kierownik szkoły) i Władysława Spiczak Brzezińska (kierownik przedszkola). Działalność tych oddziałów trwała do 1967 r. Czeka ona na głębsze zbadanie i opracowanie, a największą kuźnią do zdobycia wiadomości o tym okresie zdają się być Władysława Spiczak Brzezińska i Zofia Cieślińska. Ta druga prowadziła w Lipnicy świetlicę wiejską w czasach działalności i pobytu na lipnickiej ziemi doktora Józefa Bruskiego.

Obecny Oddział ZKP wyłonił się z Oddziału Słupskiego, w którym prezesem wówczas był Zbigniew Talewski. Zebranie założycielskie tymczasowego Zarządu ZKP w Lipnicy odbyło się 28 VII 1983 r. Było ono zorganizowane przez Kazimierza Ostrowskiego, prezesa ZKP w Chojnicach i wspomnianego Zbigniewa Talewskiego. Wyłoniony Tymczasowy Zarząd liczył 5 osób:

  1. Cieślińska Zofia,
  2. Ksiądz Kazimierz Raepke,
  3. Brzezińska Władysława,
  4. Wera Piotr,
  5. Studziński Zbigniew.

W okresie przejściowym od 28 VII 1983 r. do 19 X 1983 r. obowiązki prezesa pełnił Zbigniew Studziński. Jednym z założycieli Oddziału był Wójt Gminy Lipnica Leopold Jankowski, który do dzisiejszego dnia jest członkiem Oddziału ZKP. Stan członków w 1983 r. wynosił 45 osób.

Zarząd przyjął w planach swojej działalności jako zadania - podtrzymywanie tradycji, pamięć o minionych wydarzeniach, rozwój kulturalny i organizację imprez, zachowanie w pamięci dokonań tych, co już odeszli.

Wersja do druku